Contact: +32 (0) 61 28 95 86 - Mail: info@evolutionlogique.com

Teams in Topvorm.

Hoe wordt uw team een topteam?

Project Description

Teams in topvorm

Wat maakt een groep mensen een team? En hoe wordt dat team een topteam? Ons 3-daags programma geeft uw team een zogenaamde boost. Of dat nu gaat om het opnieuw op de rit zetten van het team of een versnelling geven naar de toekomst. Teams in Topvorm borgt die resultaten voor een langere periode en geeft u handvaten voor een nieuwe manier van (samen)werken.

Teamanalyse

Een goed begin is het halve werk. Om een teamtraining goed af te stemmen op uw behoefte en die van uw team starten we met een teamanalyse. Teams maken bepaalde ontwikkelingsstadia door. Wij bepalen samen met u waar uw team nu staat, wat de karakteristieken zijn en wat de behoeften van uw team.

Teamboost

Together Everyone Achieves More. Dat is waar team voor staat. Maar is het ook waar? Velen van ons maken een groot deel van ons leven deel uit van een team. Maar hebben we ook de vaardigheden om succesvol in een team te opereren? Soms niet voldoende of maar deels. Een goed team bestaat uit mensen die elkaar aanvullen. Ze onderkennen en ondersteunen elkaars kwaliteiten en valkuilen. En zetten zich in voor gemeenschappelijke doelen. Belangrijk daarbij is niet alleen inzicht in hoe anderen functioneren, maar juist hoe je zelf in elkaar zit. Waar je goed of minder goed in bent, waar je valkuilen liggen, wat je talenten zijn, hoe je communiceert, hoe je leiding krijgt en ontvangt.

Teambuilding

U hebt in uw team de onderlinge banden aangehaald en ondervonden wat het betekent om aan gezamenlijke doelen te werken. U hebt kennis gemaakt met uw voorkeursgedrag en dat van anderen en uw team heeft de noodzaak ervaren van de ontwikkeling van de teamkwaliteiten. Nu staat het samenwerken als team, het begrijpen van het teamproces en het borgen van de processen binnen de organisatie centraal. U gaat trainen op persoonlijke vaardigheden, communicatie en op samenwerken. De buitentrainingen worden afgewisseld met dagen binnen uw organisatie, waarin het meer gaat om theorie en begeleiding van het team of individueel.

Doelgroep

 • Teams die hun gezamenlijke prestaties willen verbeteren
 • Projectteams aan het begin van het project of bij het eventueel vastlopen tijdens een project
 • Afdelingen aan het begin van een seizoen
 • Teams die zich willen profileren
 • Teams die samenwerkingsverbanden over de grenzen van de eigen afdeling heen willen maken
 • Teams die zich op een specifiek deelgebied willen ontwikkelen

Doelen

Teamanalyse

 • Quick scan van behoefte van het team

Teamboost

 • Team opnieuw op de rit zetten of versnelling geven op weg naar de toekomst
 • Voor de focus van een jaar goede afspraken over prestaties neerzetten
 • Inzicht in eigen mogelijkheden en het belang van samenwerken
 • Effectief gebruik maken van elkaars kwaliteiten

Teambuilding

 • Langdurige borging van de teamprestaties
 • Verder ontwikkelen van teamkwaliteiten
 • Begrijpen van teamontwikkelingsprocessen

Resultaten Teamanalyse

 • Een teamdiagnose aan de hand van 4 fasen van teamontwikkeling: oriëntatie, onvrede, integratie en productie.
 • Op maat samengesteld  trainingsprogramma

Resultaten Teamboost

 • Teamspirit!
 • Vertrouwen en commitment
 • Gezamenlijke doelen en afspraken daarover voor de periode van een jaar
 • Helder inzicht in de manier waarop naar dat resultaat wordt toegewerkt. Wat zijn de verschillende stappen? En wat is de eigen rol daarin?
 • Inzicht in de eigen en elkaars kwaliteiten en valkuilen

Resultaten Teams in Topvorm

Het team:

 • zet zich in voor gemeenschappelijke doelen in lijn met organisatiedoelen
 • heeft duidelijkheid over doelen en maatstaven
 • spreekt gemeenschappelijke waarden af en houdt zich daaraan
 • gaat zodanig te werk dat participatie wordt ondersteund
 • moedigt open feedback aan en bediscussieert openlijk hoe het team samenwerkt
 • moedigt verschillende aanpakken aan en deelt het leiderschap
 • haalt duidelijk meetbare doelen en hanteert systematische werkwijzen voor probleemoplossing en besluitvorming
 • viert individuele en teambijdragen
 • viert succes en is voortdurend gespitst op verbetering 

De teamleider is in staat om:

 • de juiste sturing en middelen te bieden om teamdoelen te ondersteunen
 • het team de mogelijkheden te verschaffen om te presteren
 • de juiste middelen en training te bieden voor individu en team
 • het nemen van gecalculeerde risico’s en creativiteit te belonen, en nieuwe en andere ideeën te ondersteunen
 • vorm te geven aan open communicatie en feedback
 • een klimaat te bieden van vertrouwen
 • alle relevante informatie te verstrekken
 • flexibiliteit in de organisatie uit te dragen en leiderschap te bieden aan een sterke teamcultuur
 • teamresultaten te koppelen aan organisatieresultaten, voortgang te bewaken en grenzen te stellen
 • individuele en teamresultaten te erkennen en waarderen, voortdurende verbetering te ondersteunen
 • resultaten te vieren

Het individu:

 • heeft duidelijke doelen die in lijn zijn met het teamdoel en zet zich daarvoor in
 • zet zich in voor voortdurende verbetering en ontwikkeling van eigen vaardigheden en kennis
 • brengt nieuwe ideeën in en zoekt voortdurend naar noodzakelijke hulpmiddelen
 • deelt kennis en vaardigheden, luistert met begrip en weet verschillen op waarde te schatten
 • heeft oog voor het welzijn van anderen
 • biedt waar nodig leiderschap en overweegt diverse benaderingen
 • richt zich zowel op taak als op teamontwikkeling
 • kent en gebruikt effectieve manieren van probleemoplossing en besluitvorming
 • erkent en waardeert de bijdragen van anderen en de inspanningen van het team
 • is enthousiast over deelname aan het team en is trots op zijn bijdrage

Programma

Duur

Teams in Topvorm beslaat een periode van drie trainingsdagen eventueel aangevuld met follow-up of coachingsdag(en).

Vragen en inschrijven

Voor uitgebreide informatie kunt u direct contact opnemen met Oscar van Tol +32-495213397
Bel of mail voor algemene informatie over deze training met Evolution Logique, Annita Smits: Tel 0032 (0)61/28.95.86 – info@evolutionlogique.com

Please like & share:
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial