Contact: +32 (0) 61 28 95 86 - Mail: info@evolutionlogique.com

MT Support.

Zicht op toekomst organisatie

Project Description

Hoe ziet de toekomst van uw organisatie eruit? Vaak heeft u als MT prima in beeld welke organisatiestructuur gewenst is en welke systemen daarbij nodig zijn. Daar ligt úw expertise. Wíj kunnen u op onze beurt helpen bij een visie op het managen van mensen, draagvlak creëren, manieren van samenwerken, partnerships en cultuur.

Waarom zijn sommige bedrijven succesvol en anderen niet?

Volgens de ‘Good to Great’-theorie van Jim Collins heeft dit onder meer te maken met dienend leiderschap, namelijk de juiste verantwoordelijkheid op de juiste plek in de organisatie beleggen. Maar ook zijn het bedrijven die weten waar ze goed in zijn en met passie in hun werk staan.

Samen met u gaan we dat voor uw bedrijf in kaart brengen en ontwikkelt u stapsgewijs uw bedrijfsvisie voor een periode van 2-5 jaar. Vervolgens ondersteunen wij u bij het in beweging brengen van uw bedrijf door ook de medewerkers in het proces te betrekken.

Doel

  • Los raken van ‘de waan van de dag’ om helder en met afstand én met hulp van professionals visie vorm te geven
  • Richting geven aan organisatiedoelen voor de lange termijn en daarin mensen meenemen
  • Commitment verhogen of creëren en verantwoordelijkheden duidelijk maken

Resultaten

Het Management Team heeft een teamcharter opgesteld waarin is opgenomen:

  • de belangrijkste uitgangspunten van de bedrijfsvisie en doelen
  • een stapsgewijze aanpak om naar de visie toe te werken
  • wat de succesfactoren van de organisatie zijn
  • afspraken over rolverdeling en onderlinge communicatie
  • opdrachten voor de verschillende MT-leden om punten verder uit te diepen
  • een ‘leus’ die richting geeft aan de toekomst.

Inschrijven

Voor uitgebreide informatie kunt u direct contact opnemen met Oscar van Tol +32-495213397
Bel of mail voor algemene informatie over deze training met Evolution Logique, Annita Smits: Tel 0032 (0)61/28.95.86 – info@evolutionlogique.com

Please like & share:
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial