Hospitality Leiderschap: benut het menselijk potentieel

De economie verandert. Volgens velen is de huidige crisis niet van voorbijgaande aard, maar leven en werken we in een nieuwe werkelijkheid waar oude business- modellen en structuren zullen moeten veranderen om duurzaam te kunnen overleven. Goed leiderschap is de motor van deze vooruitgang. Een sterke leider brengt mensen en ideeën bij elkaar, laat mensen optimaal samenwerken en heeft een visie.

Helaas heeft leiderschap aan het begin van de 21ste eeuw ook een negatieve bijklank gekregen. Dat is te wijten aan mensen die aan de macht zijn gekomen en zichzelf, ten koste van medewerkers en systemen, hebben proberen te verrijken. Is dat het beeld van leiderschap? Wij hebben daar een ander idee over. Wij zien in Hospitality Leiderschap een nieuw soort leiderschap dat aansluit bij de behoeftes van deze tijd.

Zet de ander centraal

Wat is leiderschap? Hoe werkt het? Wat kan er beter? Boekenkasten vol zijn erover geschreven; van theoretische boeken tot praktische how-to-boeken. In onze visie gaat leiderschap over het centraal plaatsen van gasttevredenheid én medewerkerstevredenheid in je bedrijfsvoering, waarbij klanten – in dit verband hospitality” gasten” genoemd – de bestaansreden van de organisatie zijn, en je medewerkers de enige weg zijn naar het einddoel: tevreden gasten. Geconcludeerd kan worden dat alleen tevreden medewerkers tot tevreden gasten zullen leiden.

Klaar voor de toekomst

Een hospitalityleider kan zich daarom zowel in zijn medewerkers als gasten verplaatsen, waarbij het hem niet alleen om het behalen van financiële doelstellingen gaat.  Door leiderschap vanuit een gastvrijheidsperspectief te benaderen, ontstaat er een andere situatie:

  • Je neemt een nieuwe (levens) houding aan waarbij de basisgedachte is dat je je service aanbiedt vanuit de ander. Je verplaatst en herkent je in de behoefte van de ander.
  • Je bouwt een duurzame relatie, met korte- én langetermijnsuccessen als resultaat.
  • Je ontwikkelt mensen in je organisatie.
  • Je plaatst de ander centraal en regelt dat hij/zij zijn/haar werk zo goed mogelijk kan doen. Je medewerkers weten precies wat moet worden bereikt binnen de organisatie en wat hierin hun rol is, inclusief een persoonlijke kernachtige purpose.

Kortom: Goed leiderschap stimuleert individuen en teams om taken te volbrengen die zowel op de korte als de lange termijn gericht zijn, waarbij geredeneerd moet worden vanuit de gastbeleving.

Training Hospitality Leiderschap

Wij starten op basis van ons boek, ervaringen en inzichten de nieuwe training Hospitality Leiderschap waarvan de trainingdata in juni en september zijn. Een bijzonder rijke ervaring, die leidinggevenden klaar maakt voor de toekomst – een toekomst die uiteraard NU al is begonnen en draait om een diepere betekenisgeving van producten en diensten, inclusief een duurzame relatie met zowel je medewerkers als klanten. We zullen de komende tijd regelmatig bloggen over leiderschap vanuit dit gastvrijheidsperspectief en de resultaten die dit nieuwe uitgangspunt oplevert.

Please like & share: