5 kernvragen die leiders vooruitbrengen

In ons boek Hospitality Leiderschap schreven we dat we op de drempel staan van een nieuwe tijd. Oude systemen vallen om en de voorheen betrouwbare rolmodellen en instellingen – banken, energiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen – blijken regelmatig onbetrouwbaar te zijn. De media maken melding van veelzeggende gevallen: verrijking door bonussen, neppensioenen, slechte werkomstandigheden in lagelonenlanden, noem maar op. De beerput is open en er komen steeds nieuwe feiten tevoorschijn. Hierdoor vinden talloze machtsverschuivingen plaats, die kenmerkend zijn voor deze tijd.

Machtverschuivingen en kansen

Deze verandering heeft ook iets spannends; om je heen voel je nieuwe kansen en mogelijkheden. Er komt ruimte voor nieuwe manieren van denken en andere methodes. En hoe is het in deze veranderende tijd gesteld met het sentiment op de gemiddelde Nederlandse werkvloer? We constateren dat veel werknemers tegenwoordig vastlopen in bedrijven. Ze voelen de veranderende ”open” tijd om zich heen maar vinden in hun werk lastig aansluiting, omdat de open mind-set vrijwel niet terug te vinden is bij de bedrijven waarvoor ze werken. Tijdens meetings wordt er wel geroepen dat ”alles anders moet”, maar intussen blijft alles bij het oude.

Eén ding is duidelijk: in hun werkzaamheden zijn zij niet langer gediend van het aloude model van-bovenaf-aansturen-en-orders- geven. Er ontstaan duidelijk andere behoeftes. Intussen tikt de tijd door, gaan veranderingen snel en moeten bedrijven de tijd en concurrentie voorblijven. Wat van ons op dit moment wordt gevraagd, is een voortdurende flexibele houding, ondanks de onzekere richting waarin we gaan. Diegene die de flexibele houding opnieuw weet in te vullen, grijpt de meeste kansen. Wat ons hierin fascineert, is dat de factor ”mens” in deze transformatie ook aan verandering onderhevig is. We kunnen werknemers niet langer beschouwen als een vast onderdeel in een statisch radarwerk, eerder als een flexibele samenwerkingspartner in een open zee van mogelijkheden.

Flexibele houding

Nu rijst de vraag: hoe gaan we met elkaar samenwerken in deze veranderende tijd? Wij zien vooral kansen in nieuwe samenwerkingsverbanden tussen medewerkers en leidinggevenden, waarbij een andere manier van aansturen het meeste effect heeft. Maar dit vergt een andere synergie tussen mensen. Want hoe we met elkaar omgaan, heeft ook een belangrijk mentale component. Hiermee bedoelen we dat hoe beter je als persoon weet wie je bent, waar je voor staat en hoe je later herinnerd wilt worden (purpose), des te beter kun je al je acties daarop afstemmen en samenwerken.

5 kernvragen voor vooruitgang

Ken Blanchard schrijft: ”Leiderschap is dat je mensen zo laten geloven dat ze het kunnen, dat ze het gaan doen.” Dit uitgangspunt heeft een directe link met zelfleiderschap, waarbij je je eigen verantwoordelijkheid terugneemt, de verantwoordelijkheid tegenover jezelf, voor je eigen geluk, voor je eigen daden. Als leider kun je je door 5 kernvragen laten leiden:

  • Weet ik wat ik wil?
  • Is wat ik wil een verbetering of niet?
  • Zit de wereld erop te wachten?
  • Kan ik wat ik wil vormgeven?
  • Ligt mijn hart bij wat ik doe, ben ik gepassioneerd bij wat ik doe?

We zijn er trots op dat we tijdens onze trainingen middels deze 5 kernvragen talloze leiders uit bedrijven en organisaties steeds de juiste kant op wisten te sturen. Laat deze 5 vragen ook jouw toekomst vormgeven. We wensen je veel succes!

Please like & share: